Vračila

Reševanje reklamacij je za vsako podjetje zahtevno in občutljivo področje. Reklamacije običajno spremljajo težave, saj je kupec, ki reklamira izdelek, nezadovoljen kupec. Če je reklamacijski postopek dolgotrajen, to negativno vpliva na lojalnost kupca spletni trgovini.

UPRAVLJANJE REKLAMACIJSKIH ZAHTEVKOV JE LAHKO ENOSTAVNO

Modul vračil je zasnovan za enostavno obvladovanje, obravnavo, procesiranje reklamacijskih zahtevkov.

Omogoča sprejem zahtevka, ki ga vaša stranka odda na spletni strani, obdelavo glede na zahteve kupca, ter vračilo kupnine v kolikor je le to zahtevano. 

AVTOMATIZACIJA VRAČIL

Spremenite način upravljanja reklamacijskih zahtevkov

Povečajte učinkovitost reševanja vaših zahtevkov, zmanjšajte izgubo stroškov in izboljšajte zadovoljstvo vaših strank.
Izboljšana obravnava zahtevkov​ Avtomatizirano beleženje zahtevkov in vgrajeni reklamacijski postopki glede na zahteve, želje kupca. Izvajajte dinamično vodene procese, ki temeljijo na avtomatizaciji, pravilih prilagojenim vaši uporabi, kvaliteti ter časovnemu prihranku.

Hiter, inovativen ter operativno
učinkovit sistem

Z uporabo modula Vračil nadomestite ročno obdelovanje reklamacijskih zahtevkov. Modul skrbi za napredno, digitalno obravnavo in spremljanje zahtevkov, poveča učinkovitost delovnega procesa ter zmanjša možnost napak.

Sistematična obravnava in preglednost
Sistem je zasnovan za sistematično obravnavo zahtevkov in vam omogoča spremljanje le teh skozi celotni cikel obravnave. Omogočeno sledenje vsebini, statusu zahtevka in transparentno vračilo kupnine v kolikor je to zahtevano.

Uporabniške izkušnje in vrednosti modula Vračil

S pomočjo modula vračil, smo prešli na novo raven poslovanja. Znebili smo se vseh tabel, zaposleni sedaj vsi na enem mestu obdelujejo zahtevke strank. Samo reševanje je postalo hitrejše, preglednejše in predvsem obvladljivo.
Klemen M.
Scroll to Top